Szenátus


A Szenátus az Alapító Okiratban és a Szervezeti Működési Rendjében meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező stratégiai döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási, gazdasági feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus működésére vonatkozó alapvető szabályokat a BME Szervezeti és Működési Rendje tartalmazza.   

A Szenátus tagjai

Szenátus 2018/2019. tanévi ülésterve
 


A Szenátus üléseinek anyagai: 

Napirendek, előterjesztések
2016-17 | 2017-18 I 2018-19

Határozatok
2016-17 | 2017-18 I 2018-19

Hanganyagok
2016-17 | 2017-18 I 2018-19


A Szenátus üléseinek archív anyagai (2016-17 tanév előtt) itt találhatóak.