A Rektori Kabinet az Egyetem oktatási, tudományos és innovációs, nemzetközi, kommunikációs és PR feladatok stratégiai szintű irányítását ellátó átfogó szervezeti egység, mely

a) a Szenátus, a rektor, és a rektorhelyettesek munkáját szakmailag közvetlenül támogatja, technikailag és ügyviteli oldalról segíti;

 

b) végzi a
Szenátus, a Rektori Tanács, az Oktatási Bizottság, a Tudományos Bizottság, az a Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, a Tudományos Tanács, és az Etikai Bizottság, titkári feladatait;

 

c) ellátja a rektorhelyettesek által képviselt stratégiai szintű oktatási, kutatási és innovációs, valamint nemzetközi kapcsolatok menedzsmentjéhez kapcsolódó stratégiai és koordinációs - egyetemi szintű - tevékenységeket.

 

d) koordinálja a hallgatói mobilitással összefüggő döntés-előkészítési, oktatásszervezési, feladatokat, valamint

 

e) intézi a tudományos diákköri tevékenység egyetemi szintű ügyeit.

Feladat- és hatáskörét részletesen a Rektori Kabinet szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A Rektori Kabinetet kabinetfőnök vezeti.

A rektori Kabinet a következő szervezeti egységekre tagozódik:

Személyi Titkárság
mely felelős a rektor személyével összefüggő ügyek kifogástalan, magas színvonalú működtetéséért, valamint a rektor személyének vonatkozásában a pozícióhoz illeszkedő, a szakmai, társadalmi elvárásoknak megfelelő hiteles és méltóságteljes megjelenés biztosításáért.

Oktatási Igazgatóság
az oktatási rektorhelyettes felügyelete alatt álló szervezeti egység. Tevékenysége kiterjed a magyar nyelvű és az idegen nyelvű oktatási tevékenységekre - gondoskodik az oktatási szakterületet érintő szabályzatok folyamatos aktualizálásáról, indokolt esetben angol nyelvre fordításáról. Stratégiai döntéselőkészítő anyagokat állít össze, illetve gondoskodik annak összeállíttatásáról, valamint kidolgozza a döntésekből következő cselekvési tervet, és gondoskodik annak végrehajtásáról, végrehajtatásáról.

Tudományos és Innovációs Igazgatóság
a tudományos és innovációs rektorhelyettes felügyelete alatt álló szervezeti egység, mely a rektor, a tudományos és innovációs rektorhelyettes és a Tudományos Tanács számára információkat gyűjt, adatokat dolgoz fel, és elemez. Megszervezi az információgyűjtés módját, kidolgozza az információ- gyűjtés tematikáját. A Tudományos Tanács javaslatai alapján döntéselkészítő anyagokat készít a BME vezetése számára.
Ellátja a Tudományos Bizottság, a Tudományos Tanács, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT), valamint az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság titkársági és kapcsolódó adminisztrációs feladatait.

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság
a nemzetközi rektorhelyettes felügyelete alatt álló szervezeti egység, mely felügyeli, menedzseli és ápolja az Egyetem nemzetközi kapcsolatait. Feltárja az új nemzetközi megállapodások megkötésének lehetőségeit, elvégzi az újonnan létrejövő megállapodások előkészítését az érintett szakterületek (jogi, gazdasági és szakmai) bevonásával, gondoskodik az Egyetem nemzetközi kapcsolatai vonatkozásában felmerülő protokoll tevékenység ellátásáról.


Megszervezi és irányítja a nemzetközi TEMPUS koordinálta projektek - ERASMUS mobilitás, Stipendium Hungaricum, Campus Mundi -, valamint egyéb, bi- és multilateriális mobilitások (ATHENS, TIME, AUF, stb.) lebonyolításával járó napi menedzsment feladatokat, és gondoskodik azok elvégzéséről.

Operatív Titkárság
a kabinetfőnök felügyelete alatt álló szervezeti egység. Feladata, hogy biztosítsa a rektor és rektorhelyettesek optimális működési környezetét, ellássa a kapcsolódó ügyviteli, informatikai és HR feladatokat, valamint kezelje és felügyelje a Kabinet költségvetését, gazdálkodását, valamint gondoskodik a Szenátus és a Rektori Tanács üléseivel kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátásáról. Ellátja a Rektori Tanács és az Etikai Bizottság titkársági feladatait.

Kommunikációs, PR és Marketing Csoport
a kabinetfőnök felügyelete alatt álló szervezeti egység. Feladata, hogy tevékenysége eredményeként a magyar műszaki felsőoktatás vezető intézményéhez méltó színvonalon az Egyetem által elért szakmai eredményeket bemutassa, valamint gondoskodjon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), mint márka eredményes menedzsmentjéről, fokozva ezzel a BME láthatóságát, és versenyképességét a hazai és a nemzetközi felsőoktatás piacán.