A belső ellenőrzés célja és feladata

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Egyetem működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az Egyetem céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A belső ellenőrzés feladatainak ellátása érdekében elemzéseket készít, információkat gyűjt és értékel, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a rektor számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan.

A belső ellenőrzés feladata annak vizsgálata – és ennek során elegendő bizonyítékkal alátámasztva, megfelelő bizonyosságot adni arra vonatkozóan –, hogy az egyetemi vezetői által kialakított és működtetett kockázatkezelési, irányítási és ellenőrzési rendszerek és eljárások megfelelnek–e az alábbi követelményeknek:

  • A szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat az Egyetem kockázatkezelési rendszere képes felismerni, és azokat megfelelően kezelni;
  • Az egyetemi vezetők és testületek közötti együttműködés megfelelő;
  • A pénzügyi–, irányítási– és operatív működésre vonatkozó adatok, információk és beszámolók pontosak, megbízhatóak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak;
  • Az alkalmazottak tevékenysége megfelel a jogszabályokban és szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, valamint összhangban van a nemzetközileg elfogadott standardokkal, és a pénzügyminiszteri iránymutatásokkal és módszertani útmutatókkal;
  • Az Egyetem szervezeti egységei az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak, valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak;
  • A kidolgozott tervek és célkitűzések megvalósulnak;
  • A munkafolyamatokban a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer minősége megfelelő és folyamatos korszerűsítése biztosított;
  • A rendszerek és eljárások teljesek és biztosítják, hogy az ellenőrzések megfelelő védelmet nyújtanak a hibák, szabálytalanságok és egyéb veszteségek elkerülésére, valamint az eljárások összhangban vannak a szervezet átfogó céljaival és célkitűzéseivel;
  • Az Egyetemet érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira az Egyetem érintett szervezeti egysége időben és megfelelően reagál.
  • A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítése, működése a jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelel.